Sylwia Lubowiecka – magister pedagogiki, oligofrenopedagog

 

  • Certyfikat Stymulacji Bazalnej – kurs podstawowy i pogłębiający
  • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień – M.Grycman
  • Metoda Ruchu Rozwijającego I stopnia
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania wg Metody Krakowskiej
  • Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona I stopnia
  • Kurs komunikacji alternatywnej Makaton- rozszerzenie

 

 

 

Sylwia Lubowiecka

 

Ogólne informacje

Kontakt

Szybkie linki

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna

Stowarzyszenia Promyk

 

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

woj. warmińsko-mazurskie

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

telefon: 89 624 34 37

e-mail: stowarzyszenie@promyk.org.pl