Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna

Stowarzyszenia Promyk

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Stowarzyszenia Promyk
w Szczytnie ma wieloletnie tradycje edukacyjno-rewalidacyjne dzieci
i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

Dowiedz się więcej, korzystając również z naszych pozostałych stron informacyjnych.

 

Ogólne informacje

Kontakt

Szybkie linki

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna

Stowarzyszenia Promyk

 

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

woj. warmińsko-mazurskie

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

telefon: 89 624 34 37

e-mail: stowarzyszenie@promyk.org.pl